Air Moldova, Bilete avion, Transport animale, Flota

Cont turist | Cont agentie | Cont hotel
Air Moldova
» Flota

Air Moldova

Compania aeriană de stat "Air Moldova" este lider pe piaţa autohtonă a transporturilor aeriene.

Fiind fondată prin decret prezidenţial la 12 ianuarie 1993, astăzi "Air Moldova" este unul din cele mai recunoscute brand-uri moldoveneşti.

Aeroportul de bază a companiei este Aeroportul Internaţional Chişinău, de unde "Air Moldova" efectuează zboruri regulate spre 16 destinaţii: Frankfurt, Viena, Istanbul, Lisabona, Madrid, Londra ⁄ Gatwick, Atena, Larnaca, Roma ⁄ Fiumicino, Milano ⁄ Malpensa, Verona, Paris ⁄ Charles de Gaulle, Praga, Moscova ⁄ Domodedovo, Sankt-Peterburg ⁄ Pulkovo2, Bucureşti ⁄ Otopeni. Compania oferă două clase de deservire – Econom şi Business.

La ziua de azi "Air Moldova" revin circa 50% din fluxul aerian de pasageri, înrgestrat pe piaţa moldovenească.

Este de menţionat că, pe plan internaţional, "Air Moldova" s-a poziţionat ca o companie sigură şi stabilă.

La 13 iulie 2004 "Air Moldova" a devenit membru activ IATA. Condiţiile de aderare la IATA sunt supuse unor standarde, care prevăd exigenţe de rigoare, printre care: modernizarea flotei aeriene, asigurarea securităţii zborurilor, competenţa personalului şi dezvoltarea sistemului de calitate.

În decembrie 2008 compania "Air Moldova" a fost inclusă în registrul IATA Operational Safety Audit (IOSA).

Obţinerea certificatului IOSA reprezintă semnul calităţii pentru o companie aeriană şi o recunoaştere a acesteia de către comunitatea aviatică mondială drept un transportator sigur, care corespunde tuturor cerinţelor internaţionale de siguranţă.

Aceasta a permis companiei să-şi extindă mai dinamic cooperarea cu companiile aeriene cu renume pe plan mondial şi, respectiv, să propună pasagerilor săi zboruri în majoritatea oraşelor lumii în care operează zboruri companiile partenere ale acordurilor inter-line. Deja în 2009 compania deţinea acorduri de colaborare inter-line cu circa 80 de companii internaţionale, printre care asemenea giganţi precum “Lufthansa”, “Delta Airlines”, “United Airlines”, “Aeroflot”, “Alitalia” , „El Al Israel Airlines”, „TAP Portugal” etc.

"Air Moldova" a întreprins acţiuni energice pentru extinderea reţelei de vînzări a biletelor, atît în interiorul, cît şi în experiorul ţării. În acest scop "Air Moldova" a aderat la sistemul de decontări BSP (Billing and Settlement Plan) din 11 ţări - Marea Britanie, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Spania, Portugalia, România, Turcia, Franţa şi Canada, iar în iulie 2009 compania a aderat la sistemul de decontări ARC (Airline Reporting Corporation).

Acest fapt permite vânzarea biletelor de zbor pentru cursele "Air Moldova" pe teritoriul statelor la sistemul BSP a căror a aderat, precum şi pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Puerto Rico, Insulelor Virgine şi Samoa de Est în cadrul participării la sistemul ARC.

"Air Moldova" ocupă poziţia de lider în domeniul comerţului electronic de bilete. Astfel, în mai 2006 compania, printre primele din statele CSI, a implementat biletul electronic, iar din iunie 2007 a fost implementată vînzarea biletelor online pe site-ul www.airmoldova.md.

Începînd cu 15 decembrie 2004, companiea implementează programul de recompensare a pasagerilor ce zboară frecvent – "Air Moldova Club".

Pentru comoditatea pasagerilor "Air Moldova" implementează cu succes transportările intermodale, care comasează călătoria aeriană şi pe cale terestră. În 2008 compania a lansat programul “Air&Rail” pe destinaţia Chişinău-Frankfurt, care ulterior a fost extins pe destinaţiile Chişinău-Moscova şi Chişinău-Londra.

"Air Moldova" va continua activităţile de modernizare a flotei, de extindere a gamei de servicii şi de îmbunătăţire a calităţii serviciilor prestate. Un salt în această direcţie se aşteaptă după ce flota companiei va fi completată cu aeronava nouă Embraer 190jet.

O altă prioritate în activitatea companiei şi în continuare va constitiui asigurarea siguranţei zborurilor, în conformitate cu cerinţele europene în domeniu.

În scopul majorării fluxului de pasageri, compania va continua să întreprindă acţiuni de atragere a unei categorii noi de pasageri, care anterior nu existau pe piaţa transporturilor aeriene din Moldova - şi anume cei de tranzit.

Transport copii

Copii şi sugari

Ca regula generala, un copil cu vîrsta intre 2 şi 12(neîmpliniti) ani beneficiază de o reducere de 25% sau 33% din tariful unui adult (în dependenţă de destinaţia aleasă). Pot exista excepţii in cazul copiilor neinsoţiţi sau al aplicării tarifelor speciale/promotionale.

Ca regula generala, un copil cu vîrsta între 0 şi 2(neîmpliniti) ani beneficiază de o reducere de 90% din tariful unui adult fără acordarea de loc separat. Daca călătoriţi cu mai mulţi copii (0-2 ani) atunci pentru restul se procură tichete cu reducere de 25% sau 33% de la tariful unui adult, în dependenţă de destinaţia aleasă cu acordarea de loc separat.

Minor neînsoţit

Procedura de UMNR este un serviciu special oferit de compania aeriană pentru copiii care călătoresc singuri. În conformitate cu cerinţele de imigrare al Republicii Moldova, copiii sub vîrsta de 5 ani trebuie să fie însoţiţi de un adult cu vîrsta mai mare de 18 ani. Minorii (cetăţeni ai RM numai), până la vârsta de 18 ani pot călători singuri numai dacă furnizează o procură semnată în mod corespunzător de către părinţi sau tutore desemnat.

Procedura de minor neînsoţit, trebuie să fie aplicate pentru:

* Un copil cu vîrsta cuprinsă între 5 şi 12 ani, neînsoţit de către un adult cu vîrsta mai mare de 18 ani.
* Biletele pentru minorii neînsoţiţi, copii cu vîrsta între 5 - 12 ani, trebuie să fie achitate 100% din tariful unui adult.

Procedura de minor neînsoţit se poate aplica pentru un copil între 12 - 16 ani care circulă singur, la o solicitarea specială a parintilor sau a tutorelui numit, în caz de dubiu cu privire la capacitatea copilului de a se deplasa singur.

* Se aplică o taxă suplimentară de 30 Euro pentru fiecare segment "Air Moldova".

Transport animale

Transportarea animalelor domestice

Cânii şi pisicile pot fi transportaţi numai după acordul preventiv al companiei aeriene. Transportarea animalelor domestice se efectuează în containere speciale şi numai în salonul aeronavei.

Primirea spre transportare a animalelor domestice se acceptă numai cu condiţia, că pasagerul îşi asumă toată responsabilitatea pentru ele.

Pasagerul trebuie să declare agentului de vînzări bilete despre intenţia de a transporta animale în timpul procurării biletului.

Greutatea animalelor, precum şi greutatea containerelor şi a hrănii pentru acestea, nu se includ în norma de transportare gratuită a bagajului şi se plătesc conform tarifului pentru bagaj. Masa admisibilă a containerului nu trebuie să depăşească 8kg, iar suma dimensiunilor 115 cm.

În cabina aeronavei pot fi transportaţi conform reglementărilor guvernamentale cu privire la importul / exportul şi tranzitul de animale vii:

* Numai pisici şi cîini
* Animale Ghid – cîinii

În caz de transportare a animalelor sus menţionate pasagerul trebuie:

1. Să prezinte următoarele acte:

* Permisul de export / import / transit
* Certificatul vaccinărilor
* Certificat privind starea sănătăţii animalului

Pasagerii care calatoresc cu animale in ţarile UE, trebuie sa prezinte certificat despre starea actuala a animalului transportat, conform Regulamentului EC Nr.998/2003, emis de catre oficialităţile veterinare oficiale a ţarii de origine, care trebuie să includă:

* Identificarea: animalul transportat trebuie sa fie identificat printr-un dispozitiv de recepţie, care confirmă prezenţa certificatului de stare a sănataţii ( paşaportul UE), sau prin tatuaj. Tatuajul urmează a fi acceptat pîna la data 03 iulie 2011, cu excepţia călatoriilor în Malta sau Marea Britanie şi Irlanda (dispozitiv de recepţie obligatoriu).
* Vaccinarea: contra rabiei, deasemenea este necesar de a prezenta analiza de sînge sustrasă cu trei luni preventiv calatoriei dintr-un laborator autorizat.

Nu se admit pentru transportare animalele mai mici de trei luni, care nu au fost vaccinate contra rabiei.

Compania avia nu poartă raspundere pentru vătamarea, pierderea, înbolnavirea sau moartea animalului transportat cît şi de neacceptarea acestora în destinaţia transportată sau în puctul de tranzitare spre destinaţia transportată.

La înregistrare pasagerul trebuie să îndeplinească o Declaraţie specială, care eliberează compania aeriană de răspunderea cu privire la transportarea animalului.

2. Să ţină cont de următoarele condiţii:

* Animalul trebuie să fie curat, sănătos, inofensiv şi să nu fie însărcinat
* Să nu deranjeze pasagerii
* Să fie rezervat din prealabil (înainte de 24 ore)
* Să se găsească într-un container (canişă) pe parcursul întregului zbor
* Dacă animalul este păstrat într-o pungă moale, ea poate fi deschisă parţial în timpul zborului.
* Canişa:
o este interzis de a fi pusă pe scaun
o să fie fără scurgere şi dotată cu material absorbant,
o Greutatea maximă (inclusive animalul) nu mai mult de 8 kg.
o Suma maximă a dimensiunilor nu mai mult de 115 cm.
* La zbor este admis:
o 1 animal pentru pasagerii din clasa business
o 2 animale pentru pasagerii din clasa econom
o În caz că în salonul clasei Business nu a fost înregistrat nici un pasager cu animal, se permite ca în salonul clasei Econom să fie plasate 3 animale
o Nu mai mult de un animal pentru un pasager

* Notă: Animalele Ghid (cîinii), care însoţesc un pasager cu mobilitate redusă, sunt acceptete gratuit, ţinînd cont de următoarele condiţii:
o - Greutatea şi mărimea nu este restricţionată
o - Pasagerul trebuie să deţină un certificat, care confirmă statutul de "Animal Ghid"
o - Nu este permis să se deplaseze prin aeronavă
o - Nu trebuie să ocupe un scaun
o - Nu trebuie plasaţi în container

Flota

"Air Moldova" pune un accent deosebit pe modernizarea flotei. Un eveniment remarcabil pentru compania "Air Moldova" a fost completarea flotei cu aeronave moderne de tipul Airbus A320 (în septembrie 2003, în februarie 2004 şi în martie 2009), fapt ce a adus la creşterea considerabilă a volumului transportării atît de pasageri cît şi de mărfuri. Este de menţionat că deja în martie 2010 flota companiei "Air Moldova" va fi completată cu o aeronavă nouă Embraer 190jet.