Tarom, Bilete avion, Informatii bagaje, Transport animale, Flota

Cont turist | Cont agentie | Cont hotel
Destinatii Tarom


Tarom

Compania TAROM - Transporturile Aeriene Române - a fost înfiinţată la 18 septembrie 1954.

La câţiva ani după lansare, TAROM opera deja către aproape toate ţările europene. În 1966 TAROM a efectuat primul zbor peste Atlantic. Începând cu anul 1974 a realizat primul zbor către Sydney via Calcutta şi a introdus zboruri regulate spre New York şi Beijing.
În anul 1990, în vederea alinierii la criteriile de performanţă ale economiei libere de piaţă, TAROM a dat startul unui nou program strategic. Competiţia mondială a reprezentat un real stimulent pentru TAROM, fapt ce a determinat alinierea serviciilor oferite de TAROM la nivelul standardelor internaţionale având în vedere faptul că unele din cele mai importante companii aeriene din lume operau deja zboruri spre Bucureşti.

Compania TAROM este membră a următoarelor organizaţii/organisme internaţionale ale aviaţiei:

* IATA (International Air Transport Association) - din 22.04.1993
* MITA (Multilateral Interline Traffic Agreements/ Passengers and Cargo) - din 31.03.1994
* AEA (Association of European Airlines) - din 01.07.2000
* ICH (IATA Clearing House) - din 01.10.2006.
* TAROM este certificat IOSA (IATA Operational Safety Audit) din luna martie 2007
* IATA - ICSS (IATA Currency Clearance Service) - din luna mai 2006

Înregistrarea şi îmbarcarea pasagerilor
Pasagerul trebuie să se prezinte la ghişeul de înregistrare al transportatorului şi la poarta de îmbarcare la ora stabilită de transportator pentru a permite îndeplinirea în timp util a formalităţilor de plecare.
În cazul în care pasagerul nu se prezintă în timp util la ghişeul de înregistrare sau poarta de îmbarcare, sau nu este în posesia documentelor necesare conform Articolului 14 din prezentele Condiţii generale, în consecinţă, neputând călători, transportatorul îşi rezervă dreptul să anuleze rezervarea şi nu va întârzia plecarea cursei. Transportatorul nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru daunele suferite sau cheltuielile angajate de pasagerii care nu se conformează prevederilor prezentului articol.

Refuzul si limitarea transportului
1. Dreptul de a refuza transportul Transportatorul va refuza să transporte pasagerul şi bagajele lui dacă are loc sau, conform opiniei transportatorului ar putea să aibe loc, una sau mai multe din urmatoarele situaţii:
a) Această acţiune este necesară în vederea respectării legilor, reglementărilor sau ordinelor în vigoare în oricare stat de plecare, de destinaţie sau survolat;
b) Transportul pasagerului şi al bagajelor lui poate pune în pericol sau afecta securitatea, starea de sănătate, bunurile, confortul celorlalţi pasageri şi al echipajului;
c) Comportamentul, vârsta, conduita mintală sau fizică a pasagerului sunt de natură să facă necesară o asistenţă specială din partea transportatorului, pe care acesta nu o poate pune la dispoziţie, să producă un disconfort celorlalţi pasageri sau să conducă la proteste din partea acestora sau să prezinte un pericol oarecare pentru pasagerul respectiv, celelalte persoane sau bunuri de la bordul aeronavei;
d) Această acţiune este necesară deoarece pasagerul nu respectă instrucţiunile transportatorului sau refuză să se supună controlului de securitate efectuat de transportator sau autorităţile aeroportuare sau guvernamentale;
e) Pasagerul nu a plătit tariful sau taxele aplicabile;
f) Pasagerul nu posedă documente de călătorie valabile, vize de tranzit sau de intrare pe teritoriul unei ţări, şi-a distrus documentele în timpul zborului sau refuză să le predea, la cerere, echipajului aeronavei în schimbul unui document de predare;
g) Biletul prezentat de pasager:
1. a fost obţinut în mod ilegal sau a fost cumparat de la o altă persoană decât transportatorul emitent sau agentul său autorizat;
2. a fost declarat ca pierdut sau furat;
3. are un cupon de zbor fie modificat de altă persoană decât transportatorul sau agenţii săi autorizaţi, fie deteriorat;
h) Pasagerul nu a respectat prevederile paragrafului 4 din Articolul 3 al prezentelor Condiţii generale referitoare la succesiunea cupoanelor de zbor;
i) Persoana care prezintă biletul nu poate dovedi că este cea al cărei nume figurează pe bilet.
În cazurile menţionate la literele f), g), h) şi i) de mai sus, transportatorul îşi rezervă dreptul de a reţine biletul.
2. Asistenţă specială
Acceptarea transportului copiilor neînsoţiţi, a persoanelor bolnave sau infirme, a femeilor însărcinate şi a altor persoane care solicită asistenţă specială, se va face numai în baza aprobării prealabile a transportatorului. Acestor pasageri nu li se va refuza transportul din cauza incapacităţii lor sau a altor reglementari.

Orarele, intarzierile si anularea zborurilor

1. Orarele
Transportatorul va depune toate eforturile pentru a transporta pasagerul şi bagajele sale într-un termen rezonabil.
Orele indicate pe bilet, în orare şi în alte documente nu sunt garantate şi nu fac parte din contractul de transport.
Transportatorul poate să-şi substituie alţi transportatori sau să utilizeze alte aeronave decât cele prevăzute, fără preaviz.
De asemenea, în caz de necesitate, poate să schimbe sau să suprime o escală indicată pe bilet.
Orarele sunt susceptibile de modificare fără preaviz.
Transportatorul nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile din orare şi alte publicaţii care conţin orare. Transportatorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru zborurile în conexiune.

2. Anularea zborului, rerutare, întârzieri
a) Atunci când circumstanţele impun acest lucru (condiţii meteorologice nefavorabile, cazuri de forţă majoră, dispoziţii guvernamentale şi altele), transportatorul poate întârzia sau anula fără preaviz un zbor sau un loc confirmat în prealabil. Dacă urmare unor astfel de circumstanţe, transportatorul anulează sau întârzie un zbor, nu este în măsură să furnizeze locurile confirmate în prealabil, anulează un punct de escală sau destinaţie în itinerarul pasagerului sau cauzează pierderea unui zbor de conexiune pe care pasagerul deţine o rezervare, la opţiunea pasagerului, transportatorul trebuie:
i) să transporte pasagerul, cât mai urgent posibil, cu o altă cursă regulată proprie pe care sunt locuri disponibile, fără plată suplimentară şi, dacă este necesar, cu extinderea valabilităţii biletului,
sau
ii) să reruteze pasagerul la destinaţia menţionată pe bilet sau pe partea din bilet corespunzătoare acestei porţiuni din călătorie, pe propriile sale curse regulate sau pe cursele regulate ale altui transportator, ori cu un mijloc de transport terestru, fără plata suplimentară.
Dacă tariful şi toate taxele aplicabile noului itinerar sunt inferioare valorii de rambursare a biletului sau a părţii din bilet corespunzătoare acestei porţiuni din călătorie, transportatorul va restitui diferenţa,
sau
iii) va efectua rambursarea în conformitate cu prevederile Articolului 11.
b) În oricare din situaţiile enumerate în paragraful 2a) din acest Articol, opţiunile prezentate la literele i) - iii) de mai sus, constituie singurele remedii disponibile, transportatorul neavând altă responsabilitate faţă de pasager.

3. Refuzul îmbarcării datorat suprarezervării
Afară de situaţia în care au fost prevăzute alte remedii de către transportator pentru pasager, dupa cum s-a precizat mai sus, dacă transportatorul nu este în măsură să furnizeze locurile confirmate în prealabil, va opera variante de compensare pentru pasagerii cu rezervări confirmate care au fost refuzaţi la îmbarcare urmare indisponibilităţii de locuri cauzată de suprarezervare, în conformitate cu legea aplicabilă şi politica transportatorului.

Informatii bagaje

Bagaje

1. Obiecte neacceptate
A. Pasagerul nu trebuie să includă în bagajele sale:
a) obiecte care nu constituie bagaje în sensul Articolului 1 din prezentele Condiţii generale;
b) obiecte susceptibile să constituie un pericol pentru aeronavă, persoanele de la bord sau bunurile din aeronavă considerate ca atare în reglementările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi ale Asociaţiei Transportului Aerian Internaţional (IATA) (transportatorul va furniza, la cerere, informaţii suplimentare referitoare la acest subiect);
c) obiecte al căror transport este interzis prin legi sau reglementări în vigoare în oricare stat de plecare sau destinaţie;
d) obiecte care, conform opiniei transportatorului, sunt improprii pentru transportul aerian datorită greutăţii, dimensiunilor, naturii sau ambalajului;
e) animale vii, cu excepţia celor care se încadrează în prevederile paragrafului 10 al prezentului Articol.
B. Armele de foc, muniţiile şi armele albe sunt acceptate la transport ca bagaj înregistrat, cu condiţia prenotificării transportatorului în momentul rezervării locului şi la discreţia acestuia.
Transportul muniţiilor este supus reglementărilor OACI şi IATA privind transportul obiectelor periculoase, în conformitate cu prevederile paragrafului 1.A.b).
C. Pasagerul nu va include în bagajul înregistrat articole fragile sau perisabile, bani, bijuterii, metale preţioase, computere, echipamente electronice personale, documente de afaceri, documente secrete şi alte valori, paşapoarte şi alte documente de identificare, eşantioane.
D. Dacă, în ciuda faptului că sunt interzise, articolele menţionate în aliniatele A-C de mai sus sunt conţinute în bagaje, transportatorul nu va avea nici o răspundere deosebită pentru pierderea sau deteriorarea acestor articole, decât cea prevăzută în mod curent de regimul său de răspundere, definit în Articolul 16 de mai jos.

2. Dreptul de a refuza transportul
Transportatorul poate refuza transportul ca bagaje al obiectelor enumerate în paragraful 1 al acestui Articol sau poate refuza să continue transportul oricăror bagaje atunci când descoperă că acestea sunt alcătuite din sau conţin astfel de obiecte.

3. Dreptul de a controla
Din motive de siguranţă a zborului, transportatorul poate cere pasagerului să autorizeze controlul lui şi al bagajelor sale. De asemenea, poate controla bagajele în absenţa pasagerului, atunci când acesta nu este prezent pentru a i se putea cere o astfel de autorizaţie. Acest control are ca scop să se determine dacă o persoană posedă sau are în bagajele sale obiecte din cele enumerate în paragraful 1.A, precum şi arme sau muniţii, atunci când nu au fost respectate prevederile paragrafului 1.B din prezentul articol. În cazul în care pasagerul nu acceptă controlul solicitat transportatorul poate refuza transportul pasagerului şi al bagajelor. Dacă în timpul controlului, pasagerul sau bagajele sale suferă daune, transportatorul nu va fi responsabil, cu excepţia cazurilor de rea credinţă şi neglijenţa gravă.

4. Bagajele înregistrate
a) Transportatorul ia în primire bagajele care i-au fost prezentate spre înregistrare şi face o menţiune pe bilet, această operaţiune constituind emiterea buletinului de bagaj. Etichetele de bagaj care pot fi emise de transportator în plus peste buletinul de bagaj sunt prevăzute numai în scopul identificării bagajelor.
b) Transportatorul poate refuza transportul bagajelor care nu sunt ambalate în mod corespunzător în valize sau alte ambalaje similare, pentru a putea fi transportate în bune condiţii ţinând seama de o manipulare normală.
c) Bagajele înregistrate vor fi transportate în aceeaşi aeronavă ca şi pasagerul căruia îi aparţin. Dacă transportatorul constată că acest lucru nu este posibil din motive de siguranţă, de securitate a zborului sau operaţionale, bagajele înregistrate vor fi transportate cu o altă cursă.
În cazul în care bagajul înregistrat este transportat pe un alt zbor, transportatorul îl va livra pasagerului, cu condiţia ca legislaţia aplicabilă să nu impună prezenţa pasagerului în timpul formalităţilor vamale.

5. Bagajele transportate gratuit Pasagerii pot transporta în mod gratuit o anumită cantitate de bagaje, conform prevederilor şi sub rezerva condiţiilor de limitare conţinute în prezentele Condiţii generale. În funcţie de ruta călătorită, cantitatea de bagaj admisă gratuit se calculează în sistemul bazat pe greutate sau piese.
Informaţii suplimentare sunt disponibile în broşurile de orarii ale transportatorului, precum şi la oficiile transportatorului sau ale agenţilor săi autorizaţi. În cazul în care două sau mai multe persoane călătoresc împreună cu acelaşi zbor spre aceeaşi destinaţie, se prezintă împreună şi în acelaşi timp la locul de înregistrare, li se acordă dreptul de a transporta gratuit o cantitate de bagaje egală cu suma greutăţilor individuale admise gratuit la transport.

6. Excedentul de bagaj Transportul bagajelor care depăşesc cantitatea admisă gratuit este supus unor tarife. Informaţii referitoare la aceste tarife sunt disponibile la oficiile transportatorului şi ale agenţilor săi autorizaţi.

7. Declararea unei valori superioare a) Pasagerii pot declara la înregistrarea bagajelor o valoare superioară limitei stabilite prin reglementările în vigoare. În acest caz, transportatorul va percepe un tarif "ad valorem" în conformitate cu reglementările sale. Acest tarif se achită la punctul de plecare pentru întregul transport până la destinaţie.
b) Transportatorul va refuza o astfel de declarare a valorii pentru bagajul înregistrat, dacă o porţiune din ruta calatorită este efectuată de un alt transportator care nu oferă această facilitate.

8. Bagajele neînregistrate
a) Bagajul pe care pasagerul îl transportă în cabina aeronavei trebuie să încapă sub scaunul din faţa pasagerului sau în compartimentul de bagaje special destinat pentru uzul pasagerilor.
Bagajul neînregistrat trebuie să corespundă, de asemenea, reglementărilor transportatorului. în cazul în care bagajul nu poate fi depozitat în maniera descrisă, depăşind greutatea admisă sau se consideră că este nesigur din orice motive, el va fi transportat ca bagaj înregistrat. Acest bagaj poate fi înregistrat în orice moment înainte de plecarea zborului.
b) Articolele pe care pasagerul le consideră nepotrivite pentru a fi transportate în compartimentul pentru marfă al aeronavei (instrumente muzicale sau alte obiecte similare), vor fi acceptate la transport în cabina de pasageri numai cu acordul în prealabil al transportatorului. Transportul acestor articole poate fi tarifat separat.

9. Primirea şi predarea bagajelor
a) Pasagerul îşi va lua în primire bagajele imediat ce acestea îi vor fi puse la dispoziţie la locul de destinaţie sau de stopover. Dacă pasagerul nu-şi colectează în timp rezonabil bagajul, transportatorul poate pretinde o taxă de depozitare. Dacă pasagerul nu a reclamat bagajul în termen de maximum 3 luni din momentul la care a fost disponibil, transportatorul poate dispune de el fără a avea vreo responsabilitate faţă de pasager.
b) Transportatorul va preda bagajele înregistrate celui care prezintă buletinul de bagaj şi eticheta de bagaj. Transportatorul nu este obligat să verifice dacă persoana care prezintă buletinul de bagaj şi eticheta de bagaj are dreptul să primească bagajele respective.
Transportatorul nu are nici o responsabilitate pentru pierderile, daunele sau cheltuielile cauzate de neefectuarea acestei verificari. Predarea bagajelor se face la locul de destinaţie menţionat pe eticheta de bagaj.
c) Atunci când o persoană pretinde un bagaj dar nu este în măsură să prezinte buletinul de bagaj şi să identifice bagajul cu ajutorul etichetei de bagaj prevazută în acest scop, transportatorul va preda bagajul acelei persoane cu condiţia ca aceasta să facă dovada dreptului spre satisfacţia transportatorului şi, dacă i se solicită de către transportator, acea persoană să furnizeze garanţie suficientă pentru a despăgubi transportatorul pentru orice pierderi, daune sau cheltuieli care ar putea apare pentru transportator în urma respectivei predări.
d) Acceptarea bagajelor de către persoana care prezintă buletinul de bagaj fără protestare scrisă făcută la predare, constituie prezumţia că bagajele au fost predate în bună stare şi în conformitate cu contractul de transport.

Transport animale

Animale domestice a) Câinii, pisicile, păsările şi alte animale domestice vor fi acceptate la transport cu aprobarea transportatorului, dacă sunt aşezate într-un ambalaj corespunzător şi însoţite de toate documentele necesare (certificate sanitare, de vaccinare, permise de intrare sau alte documente cerute de ţările de intrare sau tranzit). Acest transport poate fi supus unor condiţii suplimentare specificate de transportator, disponibile la cerere.
b) Dacă se acceptă la transport ca bagaj, animalul împreună cu ambalajul şi hrana lui nu se vor include în cantitatea de bagaj admisă gratuit, constituind excedent de bagaj pentru care se va percepe tariful aplicabil.
c) Câinii pentru orbi şi infirmi vor fi transportaţi în mod gratuit, peste cantitatea de bagaj admisă gratuit la transport, în conformitate cu reglementările transportatorului.
d) Transportul animalelor domestice se face pe răspunderea pasagerului căruia îi aparţin, acesta fiind responsabil pentru procurarea tuturor permiselor şi certificatelor necesare.
Transportatorul nu-şi asumă nici o răspundere pentru rănirea, pierderea, întârzierea, îmbolnăvirea sau decesul acestor animale în cazul în care a fost refuzată intrarea sau tranzitarea pe teritoriul vreunui stat, cu condiţia ca dauna respectivă să nu fie cauzată din neglijenţa transportatorului. Persoana care transporta animalul va acoperi toate cheltuielile, pierderile şi responsabilităţile impuse transportatorului ca rezultat al refuzului.

Flota

În 1992 TAROM a demarat un proces intensiv de modernizare a flotei.

Două aeronave AIRBUS A-310 au fost achiziţionate în 1992, două aeronave BOEING 737 în 1993, iar alte trei aeronave BOEING 737 în 1994.

Începând cu anul 1998, flota TAROM s-a îmbogăţit cu şapte aeronave ATR 42-500 pentru curse interne şi regionale, precum şi cu alte 4 aeronave BOEING 737.

Finanţarea acestui ambiţios program strategic nu a fost o sarcină usoară: din 1992 TAROM a investit mai mult de 350 de milioane USD în achiziţionarea de noi aeronave şi echipamente. TAROM intenţionează să continue acest proces de modernizare prin achiziţia de noi aeronave performante.

TAROM operează în prezent pe zborurile externe şi interne cu o flotă compusă din 26 aeronave: